Üdvözöllek az Istencsászár szolgálatában!

Itt betekintést nyerhetsz az Inkvizíció Szent Rendjeinek néhány akciójába a Calixis szektorban.

Navigáció:

Adventure Log: A korábbi küldetések

Wiki: Helyek, családok, szervezetek és a Tanítványok/űrgárdisták jelentései

Characters: Az Istencsászár hű szolgái és elfajzott ellenségeik

Items: A csapat által birtokolt egyedi felszerelés

Forums: hozzáférés megtagadva

Calendar: hozzáférés megtagadva

Maps: A Calixis szektor térképe

Comments: A Tanítványok magánjellegű megbeszélései (a Tanítványok titkos nyelvén, azaz magyarul)

Welcome, servant of the God-Emperor!

Here, you can learn about some of the pursuits of the Holy Ordos of the Inquisition in the Calixis Sector.

Navigation:

Adventure Log: Past adventures

Wiki: Places, families, organizations and the reports of the Acolytes/Space Marines

Characters: The faithful servants of the God-Emperor and their vile enemies

Items: The unique items owned by the Acolytes

Forums: access denied

Calendar: access denied

Maps: The map of the Calixis Sector

Comments: The personal discussion of the Acolytes (in Acolyte’s Ciphers)

In Nomine Imperii

In nomine banner first draft Egon Shijima aluminiumtrioxid Freedom Frostguard