Lek

Meatshield

Description:

Job: Guardsman
Rank: 3 (Armsman)
WS: 40, BS: 27, Str: 43, To: 37, Ag: 31, Per: 30, Int: 29, WP: 26, Fel: 21
Traits:
Iron Stomach: +10% gusztustalan/mérgező!rothadó kaják evésekor hányás ellen.
Primitive: -10% a Tech-use skillre (nem mintha lenne), illetve szociális interakciókra formális/civilizált helyzetekben.
Rite of Passage: Int. próbával vérzés elállítás.
Wilderness Savvy: A Survival, Tracking és Navigation (Surface) Skillek basic skillnek számítanak.

Skills:
Swim (Ag)
Awareness (Per)
Dodge (Ag)

Talents:
Melee Weapon Training (Primitive)
Pistol Training (las)
Basic Weapon Training (SP, las, launcher, flamer)
Sound Constitution X4
Quick Draw
Rapid Reload
Swift Attack

Money: 73 Tróntallér
Gear: Lasgun (lézerpuska) +1 tár, laspistol +1 tár, Shotgun (36 tölténnyel), Guardsman Flak Armour (AP 4 all), Uniform, 1 week Corpse Starch Rations ,Imperial Infantryman’s Uplifting Primer , Mono greataxe, Exterminator, lamp pack, 4 db frag grenade (repeszgránát), Standard issue looting bag, Written permission to requisition from the Munitorum

Wounds: 18
Fate: 2
Insanity: 0
Corruption: 2
Elköltött XP: 1400
Elkölthető XP: 50

Bio:

Több mint 10 téllel ezelőtt született (a dátum azért ilyen bizonytalan, mert 10-nél tovább nem tud számolni, ugyanis csak ennyi ujja van) törzsének egyik alacsonyabb rangú harcosának fiaként. Már gyermekként megtanulta a nyomkövetés alapjait, megismerkedett az ehető és mérgező növényekkel és a túléléshez elengedhetetlen egyéb képességeket is megszerezte. Férfivá avatásakor a környék egyik legveszélyesebb ragadozóját, az ugróagyarat kellett elejtenie, amelyet megtett, bár mire sikerült a tetemet visszavonszolnia a faluba elájult a vérveszteségtől. Miután felépült a törzs sámánja megmutatta neki, hogy hogyan kell gyorsan elállítani a vérzést. Ugyan csak átlag minden harmadik próbálkozásra jön össze, de ez is jobb, mint a semmi nemigaz? A beavatás során a sámán elmondta a törzs és a Vasváros történetét. Nagyjából 10 generációval (a sámán nagy tudását az is bizonyította, hogy ő ismerte az összeadás és a szorzás misztikus tudományát, ami lehetővé tette, hogy tíznél tovább is tudjon számolni) azelőtt a törzs egyike volt a sok másiknak, amely a világban élt és őseit meg a természet szellemeit tisztelte. Egy napon azonban egy hatalmas, vassárkány szállt le az égből. Üvöltése messzire hangzott és lélegzetétől meghajlottak a kisebb fák. A gyomrából pedig előjött a nagy Próféta, akinek kezéből tűz tört elő és a dárdák nem fogták a testét, bár csak egy szövetruhát viselt, valamint a Vasangyal bal kezében egy kéken világító dárdával. A Próféta elmondta, hogy ő a Csillagok Atyjának szolgája, aki minden ember cselekedeteit figyeli az égből és haláluk után megjutalmazza az igazakat és kárhozatra küldi az ellenségeiket. A Vasangyal jobb kezével (mely nagyobb volt, mint egy ember feje) egy csapással összezúzta a falu főterén álló kétembernyi kőbálványt. A törzs ekkor megtért a csillagok Atyjának hitére, aki elküldte hozzájuk a Csillagharcosokat, akik a falutól nem messze felépítették a Vasvárost, ahonnan azóta is előjönnek, hogy maguk közé emeljék a legnagyobb hősöket és megöljék azokat a szörnyetegeket, amelyekkel a törzs nem bír el.
Nem sokkal beavatása után azonban hősünknek el kellett hagyni faluját, ugyanis a Vasvárosból eljöttek a Csillagharcosok, hogy próbára tegyék a férfiakat és elvigyék a harcosok legjavát. Miután őt s besorozták hősünk egy számára ismeretlen világba került. Újdonsült Csillagharcosként meg kellett tanulnia azok varázslatos fegyvereit használni. A kiképzés az égető napsugarakat köpő „Lasgun”-nal kezdődött, folytatódott a mennydörgő „shotgun”-nal, végül a Pokol tüzét elszabadító és a shotgunnál is hangosabb „gránátvető” és a tűzköpő elsütésének módja sem maradt rejtve a kadétok elől.
Ezen kívül rengeteg érdekességgel találkozott hősünk a Csillagharcosok – vagy ahogy magukat nevezték: Birodalmi Gárda, Lacusta IV „Széllovasok” regiment – kötelékében. Látott például hatalmas vasszörnyeket, melyek tüzet köptek és az emberek a fejükbe bújva irányították őket. Ezután utazott is ezeknek a hasában. Ezen kívül úgy tűnt, a Csillagok Atyja – itteni nevén az Emberiség Halhatatlan Istencsászára, Uralkodó, vagy Imperátor – szolági között kétfajta sámán is van. A fehér ruhás sámánok – avagy papok – egész nap az Istencsászárt imádták, a csatamezőn pedig a gyalogosokkal tartva medvepárducként bőgő kardjaikkal ontották az ellenség vérét. Ezzel szemben a vörös ruhás sámánok – más néven techpapok – leginkább azokat a mágikus szerkezeteket és fegyvereket felügyelték, amelyekkel a gárdistákat ellátták. Nem egy gárdista veszítette életét, amikor tiszteletlenül szólt fegyveréhez és egy közeli vörös sámán ezt meghallván vaskarjaival kettétépte. Érdekes módon a vörös sámánok végezték a gyógyítást is, bár a gárdistákat általában már a koponyákkal díszített csupa penge és fecskendő „sebészszerszámok” gondolatától is kiverte a víz. A legkülönösebbek azonban mégis a boszorkánymesterek – itteni nevükön Psykerek –voltak. Ezek a fehér köpenybe öltözött mogorva alakok senkit sem tűrtek meg maguk körül és úgy hírlett, képesek pusztán az akaratukkal darabokra szaggatni egy ember koponyáját. Néhányuk, ha jó hangulatban volt odavetett a katonáknak egy-egy pár mondatos jövendölést melyek kivétel nélkül valóra váltak, bár nem mindig úgy, ahogy a jóslatot megkapó gondolta.
Egy napon azonban hősünket és az osztagát beterelték egy vassárkányba (hivatalos neve: Valkűr csapatszállító), amely egy hatalmas fémbarlangba vitte őket a fehér papok állítása szerint azért, hogy harcoljanak az Emberiség ellenségei ellen az Istencsászár szolgálatában távoli napok alatt. Bár hősünk nem egészen érti, hogy hogyan fog ez összejönni, azonnal érezte a változás szelét, amikor ma reggel meghallotta a vörös sámánok testetlen hangján szóló érthetetlen litániát: „Reáltér-transzláció; visszaszámlálás: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0; reáltér-transzláció sikeres. Két órán belül orbitális pályára állás Vrak bolygó körül. Dátum: 4142998.M41 Idő: 23:34:25,2

Lek

In Nomine Imperii Frostguard